VOETBALVERENIGING
Nieuweschans

Contributie

Overmaken

Elk lid van v.v. Nieuweschans moet maandelijks (of het totaalbedrag één keer per jaar) de contributie overmaken op de rekening van de voetbalvereniging.

Contributiebedragen
Contributie seizoen 2020-2021
Senioren: € 156,00 (€ 13,00 p.m.)
Jeugd tot 18 jaar: € 102,00 (€ 8,50 p.m.)
Jeugd tot 14 jaar: € 78,00 (€ 6,50 p.m.)
Niet spelend: € 60,00 (€ 5,00 p.m.)

Dit kan naar de volgende rekening:
Voetbalvereniging Nieuweschans
NL20 RABO 0306 2528 48

Waar kan ik met vragen over de (betaling van) contributie terecht?
Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de club. Per e-mail aan: penningmeester.vvn@ziggo.nl