Contributie

Overmaken

Elk lid van v.v. Nieuweschans moet maandelijks (of het totaalbedrag één keer per jaar) de contributie overmaken op de rekening van de voetbalvereniging.

Contributiebedragen
Contributie seizoen 2020-2021
Senioren: € 156,00 (€ 13,00 p.m.)
Jeugd tot 18 jaar: € 102,00 (€ 8,50 p.m.)
Jeugd tot 14 jaar: € 78,00 (€ 6,50 p.m.)
Niet spelend: € 60,00 (€ 5,00 p.m.)

Dit kan naar de volgende rekening:
Voetbalvereniging Nieuweschans
NL20 RABO 0306 2528 48

Waar kan ik met vragen over de (betaling van) contributie terecht?
Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de club. Per e-mail aan: penningmeester.vvn@ziggo.nl