Ereleden

De voetbalvereniging kent leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben ingezet voor de vereniging: Ereleden. Deze worden op voorspraak van het bestuur benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering. Momenteel kent de verenging vier ereleden.

Dit zijn de volgende personen:
Jurrie Gernaat
Hans van der Kamp
Harm Smeenge
Dick Wiebrands