Informatie

De club v.v. Nieuweschans is opgericht op 21 juni 1921.

Sportpark

Contributie en betalingen

De contributie wordt na voordracht van de penningmeester door de ledenvergadering jaarlijks vastgesteld. Het streven is om de contributie zo laag als mogelijk te houden om de drempel voor een ieder, om te kunnen sporten zo laag mogelijk te houden. De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso.

Aanmelden nieuw lidmaatschap

De eenvoudigste en snelste manier om u aan te melden als lid van de Voetbalvereniging Nieuweschans is om het online inschrijfformulier te gebruiken. Er wordt -na aanmelden- snel contact met u gelegd.

Afmelden lidmaatschap

Afmelden van uw lidmaatschap doet u uitsluitend en uiterlijk vóór 15 mei bij de ledenadministratie. Dit kan online via deze site en tevens wordt u een paar korte vragen voorgelegd met betrekking tot de reden van de opzegging. U ontvangt altijd een automatische e-mail bevestiging van uw opzegging. Zonder deze bevestiging bent u lid van onze vereniging en bent u contributie verschuldigd.

Vrijwilliger worden bij v.v. Nieuweschans

De club v.v. Nieuweschans is een voetbalvereniging die volledig draait op vrijwilligers. Door deze fantastische inzet en hulp van velen zijn wij in staat om de contributie zeer laag te houden. Voetballen is een goedkope sport, voor slechts enkele tientjes per jaar kan uw kind al meevoetballen. Naast het actief beoefenen van de voetbalsport zijn we daarom altijd op zoek naar versterking van onze vrijwilligersgroep. Vele handen maken immers licht werk! Er is altijd wel iets wat u aanspreekt, informeer eens naar de mogelijkheden, maar blijf niet langs de lijn staan!