VOETBALVERENIGING
Nieuweschans

Column: Een sportclub is voor veel mensen meer dan een plek om te sporten

Lieve mensen,

Na het afgebroken seizoen 19/20 en het stapsgewijs weer opschalen van onze activiteiten, zijn we in augustus weer vol optimisme begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. Het seizoen waarin we aan het eind ons 100 jarig jubileum vieren, althans hopen te vieren. Beide senioren teams kenden een goede start van de competitie. Ook de 4 jeugdteams van SJO Kroonpolder begonnen weer met veel plezier aan het seizoen. Afgelopen week is ook het nieuwe dames/meisjes team begonnen met de eerste training.

Als gevolg van het sterk stijgend aantal coronabesmettingen werd op 28 september aangekondigd dat de wedstrijden zonder publiek gespeeld moesten worden, dat was al niet fijn. Afgelopen dinsdag zijn de maatregelen aangescherpt en zijn alle competities wederom stilgelegd, nu voor een periode van 4 weken. Hoewel dit voor iedereen een enorme teleurstelling is lijkt het de enige juiste keuze teneinde het coronavirus terug te dringen.

In plaats van kijken wat niet meer kan, kunnen we beter kijken wat wel kan. Wel mag de jeugd gelukkig blijven trainen en mogen ze onderling wedstrijdjes spelen. Samen met SV Drieborg zullen we gaan kijken hoe we hier het beste invulling aan gaan geven. De meiden mogen ook trainen, die zijn vrijwel allemaal jonger dan 18. De senioren mogen aangepast trainen, hier zal een goed plan aan ten grondslag moeten liggen, waarbij het protocol van sportkoepel NOC/NSF leidend zal zijn. Vanzelfsprekend zullen we de coronamaatregelen strak handhaven.

Echter, veel mensen zullen de komende periode vooral de gezelligheid missen rondom het voetbal, elkaar ontmoeten langs de lijn, samen koffie of een biertje in de kantine tijdens trainingsavonden en wedstrijddagen. Een sportclub is voor veel mensen meer dan een plek om te sporten, het sociale aspect is vaak vele malen groter. Deze maatregelen gelden voor vier weken, maar ik verwacht dat ze langer van kracht blijven. Dat betekent dat enige mooie sociale evenementen hoogstwaarschijnlijk niet kunnen doorgaan dit jaar, denk hierbij aan het sinterklaasfeest en de gezellige middag op oudejaarsdag.

Wij als bestuur zijn op dit moment veel onderling in contact en we proberen er het beste van te maken. We hebben geen invloed op het coronavirus en ook niet op de ingestelde maatregelen. Wel gaan we er alles aan doen de club overeind te houden en dat we iedereen weer kunnen begroeten als het weer mag en kan. We zullen ervoor zorgen dat de jeugd en de meiden in een veilige omgeving kunnen trainen. Ons project met oog op ontwikkeling van camperplekken op onze mooie camping en alle bijkomende werkzaamheden gaan door en dat vergt ook de nodige organisatie. We blijven dus achter de schermen druk bezig.

Uiteraard hoop ik dat alle leden ons blijven steunen, ook als ze even niet mogen en kunnen trainen en spelen. Ik hoop dat alle leden, vrijwilligers, supporters gezond blijven en dat iedereen op enig moment weer samen kan genieten van voetbal en de gezelligheid die daarbij komt kijken. Daarnaast wens ik al onze sponsoren heel veel sterkte toe, ze dragen onze club een warm hart toe, dat gevoel is geheel wederzijds.

Ik besef dat dit een hele lastige periode is met heel veel onzekerheid, de een gaat er beter mee om dan de ander. Elk in zijn/haar eigen situatie, maar blijf positief. Op enig moment zullen we elkaar weer treffen op de club en dan gaan we er weer samen volop van genieten.

Blijf gezond!!

Met vriendelijke groet.

Dick Smook
Voorzitter VV Nieuweschans